Privacy Statement2021-03-10T13:50:39+01:00

privacyreglement lekkerdruk

Lekkerdruk gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

welke gegevens worden door lekkerdruk vastgelegd?

De volgende gegevens worden door lekkerdruk vastgelegd wanneer u een (huur)overeenkomst met ons aangaat:

• De naam van uw organisatie inclusief NAW-gegevens;

• De naam van de contactpersoon inclusief telefoonnummer en e-mailadres;

• De IBAN gegevens;

• Het identiteitsbewijs van de contactpersoon (burgerservicenummer afgeschermd);

• De gesloten huurovereenkomst.

waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Lekkerdruk gebruikt uw gegevens om de verplichtingen, die voortvloeien uit de gesloten (huur)overeenkomst, uit te voeren.

gegevensopslag

Alle gegevens worden tijdelijk – d.w.z. zolang de klantrelatie en de wettelijke administratieplicht duurt –  opgeslagen in ons informatie-managementsysteem onder uw persoonlijke, geanonimiseerde relatienummer.

wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers van lekkerdruk hebben directe toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derde partijen. Slechts in het geval zich een geschil voordoet tussen u en lekkerdruk, zullen wij uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres, verstrekken aan onze juridisch adviseur. Indien er sprake is van een ernstige betalingsachterstand worden eveneens uw gegevens verstrekt aan onze juridisch adviseur.

commerciële doeleinden

Lekkerdruk verstrekt uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derde partijen die als doel hebben u te benaderen voor commerciële doeleinden.

beveiliging en bewaartermijn

Lekkerdruk zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, of voor het oplossen van eventuele geschillen (alles in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen).

inzage, correctie en verwijdering

Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk richten aan ons kantoor via [email protected]. Lekkerdruk zal uw verzoek in beginsel beantwoorden binnen vier weken. diemerstudios zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

vragen?

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +316 52406393 of stuur een e-mail naar [email protected].

Ga naar de bovenkant